Рекламни листовки и флаери

Основното средство за масова реклама на продукти или събития са т.н. листовки или флаери. Печат на флаери е първото реално събитие, от което почва една рекламна кампания, след като избраната от Вас агенция е изработила дизайна и концепцията за разпространение.

Размери

Размерите, приети за стандартни са 10/15 см. или А6, но според нуждите, за които са създадени флаерите достигат и до формат А3 или 30/40 см. В същината си те са рекламен материал, в който се търси най-ниска себестойност за максимално голям тираж, защото вниманието, което им се отделя е близко до нула. За сметка на това достигат до огромен брой хора и пак постигат сериозен успех.

Таргетиране и распространение на флаери

Разпространението е сериозно предизвикателство за всяка рекламна агенция. Дори организиране на кампания за раздаване на флаери в София, ако се организира от Варна, без използването на подизпълнители, изисква голям опит и сериозни познания на пазара. Флаерите в пощенски кутии или раздаването им от промоутъри са нещата, с които всички сме свикнали, но ефектът от тях е относителен, ако не са разпространени по правилния начин. Обикновено клиентът има недостатъчно задълбочен поглед върху ефекта от флаера. За него нещата са приключили след изработката и печата, както и спедицията им към определените за разпространение места.

Когато търсеното покачване на интереса към рекламирания продукт не се получи според очакванията, това почти винаги се дължи на не добре таргетирана клиентска група или на хаотично разпространение.

Последни проекти