Плакати и постери в реклама

Чрез плакати или постери е прието да се рекламират скоро предстоящи събития, а не услуги или уреди. Рекламна агенция, предлагаща на клиентите си кампания включваща рекламни плакати, обикновено изготвя дизайн, включващ големи снимки и "ярки" заглавия, плакатът не е информационно средство, което разчита да грабне евентуалния потребител с текст. Друг е въпросът когато плакатът влиза в ролята на елемент от интериора, тогава потребителя към когото е ориентиран, ще го намери на най-честите места където си ориентира погледа, чакащ на опашка или разглеждащ други продукти.

Ефекта

Рекламните агенции използват тези плакати, за да насочат потока от хора, интересуващи се от определен продукт, към свързан с него или различен конкурентен артикул. Ефектът от много еднакви плакати залепени на едно място, привлича повече внимание, отколкото по-няколко от различен вид. Правилното им ориентиране в пространството при монтаж е важно правило за привличане на положителен резултат от отделеното внимание на потребителите.

Размери и цена

Формата на плакатите по традиция е правоъгълен и варира от А3 (30/40см) и нагоре, като основния използван формат е 100/70 см.

Основната себестойност на един плакат се определя от цената за цена към брой.

Последни проекти